اهداف مهندسی

شرکت ایماژ آرشیدا در سال 1380 با هدف بکارگیری سیستمهای جدید ساخت بنا و خارج شدن از روشهای سنتی با بهره گیری از مهندسین معمار مجرب جهت داشتن زیباترین و مدرن ترین بنا ها پایه گذاری گردید .

ما بر این باوریم که با بهرهگیری هوشمندانه و تخصصی از دانش معماری و فناوریهای روز و تیمی کار آمد از مهندسین معمار می توان مدرن ترین , کارآمدترین , زیباترین پروژه ها و طراحی داخلی را فراهم نمود .

میتوان انبوه ترین بناها را با متنوع ترین اشکال ساخت و آسایش روح و جسم را در پرتوی کثرت گوناگونی سلایق به ارمغان آورد.

باید مد نظر داشت که در ساختمان تنها احداث , ملاک نیست بلکه زیبایی برای سکونت و رفاه و آسایش جهت ساکنین و همچنین جلب نظر مشتری جهت بازاریابی اهمیت بیشتری دارد.